500A-MI Excellent Serien

Installation i bänk & arbetsbord

Excellent MIMI-montaget rekommenderas vid arbetsplatser med mindre avfallsvolymer och frekvent matning men med extra höga krav på renlighet och ljudnivå, som exempelvis i kallskänken. Utslagstratten svetsas in i bänkskivan eller arbetsbänken, där matavfall samlas upp och mals efter behov. Det tätslutande locket täcker hela kvarnens inlopp vilket ger bra stänkskydd och minskar risken för att bestick ramlar ner i kvarnen av misstag.

MI-montaget kan med fördel användas i trängre utrymmen då det dessutom kan användas som arbetsyta när maskinen inte används. Extra vattentillförsel är inte nödvändig då utslagstratten är försedd med färdigmonterade spoldysor som öppnas när kvarnen startar och föser ner matavfallet i kvarnen.

Som säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverk är skyddslocket kopplat till en förreglingsbrytare, om lockets lyfts under arbetets gång bryts strömmen och kvarnen stannar.

Produktbilder

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Mer information

Horizontal Tabs

Så fungerar det

Disperators breda sortiment av matavfallskvarnar kan anpassas till Ditt kök och Din arbetsmiljö oavsett storlek!

Att omedelbart och effektivt avlägsna den tyngsta delen av köksavfall - matavfall - är en nödvändighet i ett kök. Med hjälp av en avfallskvarn kan matavfall hygieniskt och enkelt tas omhand och minska den totala sopmängden.

Oavsett modellval är förfarandet detsamma, matavfall sköljs tillsammans med vatten ner i kvarnen och mals i malkammaren till små partiklar för vidare transport i avloppsnät eller till tank, och eventuell efterföljande återvinning till biogas genom rötning. I Disperators 500A Excellent Serie ingår sex olika kvarnstorlekar som bassortiment; 510A, 515A, 520A, 530A, 550A, 575A. En uppsättning montage kompletterar baskvarnarna med möjligheter för installation i disklåda och rullbana (BS-K, ATF-K, DRR-K), bänkskiva och arbetsbord (HK, MI) eller som fristående enhet (MC, MB).

Fördelar för dig

 • Snabb och enkel maskinell transport av organiskt avfall = inga läckande soppåsar eller tunga lyft till avfallskärl.
 • Minskning av dålig lukt, ohyra och bakteriebildning = trivsammare arbetsmiljö och förbättrad hygien.
 • Inga kärl för matavfall behövs och att forsla från kök till avfallsrum = mindre tid och kostnad för rengöring av kärl och städarbete.
 • Frigörande av utrymme och lägre energikostnader för kylda avfallsrum = som annars utnyttjas för förvaring av organiskt avfall.
 • Färre antal sophämtningstillfällen för övrigt torrt emballageavfall = lägre sophanteringskostnad.
 • Bidraga till återvinning genom utökad biogasproduktion = möjlighet att skapa en miljöprofilering.  

Fördelar för din omgivning & miljön

 • Förbättring av hygienen och eliminering av dålig lukt kring kärl och avfallsrum.
 • Färre transporter av sopor betyder mindre bilavgaser, vägslitage och olycksrisker.
 • Möjlighet till återvinning genom rötning i form av förnyelsebar energi (biogas).
 • Bättre utnyttjande av samhällsinvesteringar i avloppsnät och reningsverk (biogasanläggningar).
 • Kostnaden för förbehandling (malning) av matrester vid reningsverk/biogas-anläggningar undviks.
 • Mindre sopor förbränns och tas istället till vara på ett bättre sätt.

Ovan behöver inte överrensstämma med just din specifika situation.

Val av kvarnstorlek
Modell   510A 515A 520A 530A 550A 575A
Kapacitet kg/h   300 400 500 700 850 1000
Effekt, kW   0,75 1,1 1,5 2,2 4,0 5,5
 

Mjukare matavfall
Exempel på matavfall: tallriksrester, pasta, kyckling- och fiskben.
Exempel på arbetsplats: diskbana, kallskänk, barservering.

 
 
Medelhårt matavfall
Exempel på matavfall: grövre ben, krabbskal.
Exempel på arbetsplats: skrädningsstation, fiskrenseri, tillagningskök.
       
 
Hårt matavfall
Exempel på matavfall: alla typer av köttben.
Exempel på arbetsplats: grovdisk, köttrenseri.
         
 
Central station/ extrema fall
Stora mängder av matavfall och då kvarnen ska köras kontinuerligt under en längre tid.
           

 

Kontakta gärna Disperator för konsultation av modellval.

NOTERA

Valet av kvarnstorlek avgörs med hänsyn till typ och mängd av matavfall.

Högre effekt och större malverk ger förutom högre malningsstyrka även en större pump- och transportkapacitet av det malda matavfallet genom vattenlås och ut till avlopp/tank. För gränsfall vid val mellan två modeller bör alltid den större och kraftigare modellen väljas. Likaså bör en större modell väljas om kvarnen förväntas gå under långa perioder i stäck (t. ex. för kontinuerlig drift under 1-2 timmar vid en skrädningsstation). Även, istället för att låta flera arbetsstationer dela på en större modell så kan det vara fördelaktigt att välja två mindre modeller som då placeras närmare respektive arbetsplats - allt för att undvika onödig manuell förflyttning av matavfall.

Då samtliga Disperators montage kan kombineras med alla baskvarnar i 500A-Excellent Serien är det möjligt att anpassa installationen till andra tillverkares inredning. Varje arbetsplats i köket kan därmed utformas utefter dess specifika krav vad avser god funktion och ergonomi. Disperator tillhandahåller montage för installation av kvarn till disklåda, rullbana, bänkskiva, arbetsbord och som fristående enhet. Montage för såväl kontinuerlig som satsvis matning finns att tillgå - en klar fördel beroende på typ av arbetsplats i köket.

Teknisk specifikation
Teknisk Specifikation 510A-MI 515A-MI 520A-MI 530A-MI 550A-MI 575A-MI
Normal kapacitet, kg / tim 300 400 500 700 850 1000
Effekt, kW 0,75 1,1 1,5 2,2 4,0 5,5
Märkström, A för:            
230 V / 3 fas / 50 Hz 3,7 4,6 5,9 9,0 14,4 19,7
400 V / 3 fas / 50 Hz 2,1 2,6 3,4 5,2 9,0 11,5
440 V / 3 fas / 60 Hz 2,1 2,4 3,5 5,2 7,5 11,6
Andra 3-fas spänningar finns  
Manöverspänning För marin installation samma som motorspänning. För landinstallation 230V / 50Hz
Säkring, trög 10 A 10 A 10 A 16 A 16 A 25 A
Brutto / nettovikt, kg 39 / 33 42 / 36 47 / 41 55 / 49 58 / 52 67 / 61


För måttritning, detaljbeskrivning och teknisk specifikation se produktblad att ladda ner under fliken Nedladdningsbara filer.

Driftinstruktion

Vad som får malas

Enbart matavfall får malas i kvarnen!
Exempelvis: grönsaker, frukt, rotfrukter, ris, pasta, kött, fisk, fiskrens, räkskal, kyckling- och köttben (beroende på modellstorlek), äggskal, kaffesump med filter.

Svårmalet matavfall med långa fibrer (t.ex. bananskal, purjolök) och segt avfall (t.ex. fiskskinn, senor, köttslamsor) klipps i mindre bitar (3-5cm) och blandas med övrigt matavfall vid malning. Klibbigt och torrt matavfall (t.ex. kokt avångat ris och pasta, bröd) fordrar extra tillsats av vatten.

Start / Stopp

 1. Öppna skyddslocket.
 2. Samla matavfallet i tratten och stäng skyddslocket (för torrare matavfall, ta mindre åt gången).
 3. Tryck på grön knapp på kontaktorn, placerad på väggen. Kvarn och spolvatten startar.
 4. Då malningen är klar hörs endast kvarnmotorns tystare tomgång.
 5. Vänta 30 sekunder och tryck på den röda knappen. Kvarn och spolvatten stannar.

Om timerenhet installerats kontakta Disperator för handhavande.
För komplett driftinstruktion se fliken Nerladdningsbara filer.

Installation

exempel på installationslayout

 1. Komplett kontaktormotorskydd med manöverspole och nollspänningsutlösning Excellent MI installation
 2. Säkerhetsbrytare (måste ingå i installation, tillval från Disperator)
 3. Återflödesskydd i spolvattenrör (måste ingå i installation, tillval från Disperator)
 4. Spolrör 1st (marint: spoldysa 2st)
 5. Utslagstratt för satsvis matning av matavfall i rostfritt stål SS2333 (EN1.4301-2B), tätslutande skyddslock ansluten till förreglingsbrytare
 6. Motor, IP55 i kvarnhölje av rostfritt stål SS2333 (EN1.4301-2B)
 7. Justerbara ben, 3st, i rostfritt stål SS2333 (EN1.4301-2B) för modell 520, 530, 550, 575 (tillval för modell 510 och 515)
 8. Vattenlås (måste ingå i installation, tillval från Disperator) för anslutning till vertikalt eller horisontellt avloppsrör
 9. Armerad slang för inkommande vatten (tillval)
 10. Flödeskontroll/avstängningsventil (tillval)
 11. Smutsfilter för inkommande vatten
 12. Komplett magnetventil för spolvatten, inkl. manöverspole och kabelkontakt


Vad som ingår i standardleverans

Dokumentation

 • Installationsbeskrivning
 • Produktblad innehållande foton, måttritning och detaljbeskrivning
 • Placeringsschema, samt anslutnings- och förbindningsschema för elektriska komponenter
 • Inplastad driftinstruktion att fästa på väggen i närheten av maskinen
 • Serviceinstruktion inklusive sprängskiss med reservdelsförteckning och rekommendation på servicepaket

Produkt

 • Disperator av beställd modell och motorspänning, se serienummerskylt
 • Komplett kontaktormotorskydd med manöverspole och nollspänningsutlösning 
 • Losstagningsverktyg för att dra loss malverket om icke malbart föremål fastnat
 • 3st justerbara ben (för disperatorer med motoreffekt 1.5kW eller mer)
 • 2m motorkabel

Montage

 • MI-utslagstratt
 • Gummipackning att monteras mellan disperator och tratt. Sitter på kvarn vid leverans
 • Komplett magnetventil för spolvatten, inkl. manöverspole och kabelkontakt.  Inkl. 2st dysor färdigmonterade på tratt
 • Tvångsbrytande förreglingsbrytare kopplad till skyddsinsats, färdigmonterat på tratt

Se fliken Tillval för övrigt installationsmaterial.

Tillval

tillval

Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans

 • Säkerhetsbrytare för inkommande el
 • Återflödesskydd för att förhindra eventuellt återsug
 • Armerad slang för att absorbera små vibrationer för inkommande vatten
 • Vattenlås för anslutning till vertikalt eller horisontellt avloppsrör Ladda ner specifikation för vattenlås

Installationsmaterial vid behov

 • Flödeskontroll/avstängningsventil för att justera vattenflöde och stänga inkommande vatten
 • Fixeringsdetaljer för ben i golv/durk
 • Transformator för 24V, 115V, 230V manöverspänning när nolledare saknas vid 400V/440V matningsspänning
 • Lagersköld för arbetsplatser med diskvatten pH>9 (t ex. grovdisk)
 • Spolrör med luftgap till disklåda
 • Timerfunktion för automatisk styrning av maskin och vatten, 4st varianter Ladda ner specifikation för timers

Samtliga tillval finns att beställa från Disperator.

Produktdokumentation

Nedladdningsbara filer