Matavfallskvarnar till storkök  

Kvarn för anslutning direkt till avlopp

500A-BAS Excellent Serien


Kvarnar som ingår i 500A Excellent Seriens BAS-utförande kan kombineras med alla typer av installationsmontage i sortimentet.

500A-BS-K Excellent Serien


Installation i disklåda och rullbana då höjden ner till golv är begränsad, för kontinuerlig matning av matavfall.

500V-BAS Excellent Serien

500V-BAS är det självklara valet när en låg maskinhöjd är av största vikt

500A-ATF-K Excellent Serien


Installation i disklåda och rullbana utan behov av svetsning, för kontinuerlig matning av matavfall.

500A-DRR-K Excellent Serien


Installation i disklåda och rullbana då hela inloppsdiametern till malverket nyttjas, för kontinuerlig matning av matavfall.

500A-UK Excellent Serien


Installation i bänkskiva och arbetsbord med delvis täckt inlopp, för kontinuerlig matning av matavfall.

500A-MI Excellent Serien


Installation i bänkskiva och arbetsbord med heltäckande skyddslock, för satsvis matning av matavfall.

500A-MC Excellent Serien


Komplett fristående installation med delvis täckt inlopp, för kontinuerlig matning av matavfall. Levereras klar för anslutning.

500A-MB Excellent Serien


Komplett fristående installation med heltäckande skyddslock, för satsvis matning av matavfall. Levereras klar för anslutning.

500A-FK Excellent Serien

Robust fristående matavfallskvarn monterad i rostfritt bord. Driftklar vid leverans, bara att ansluta till befintligt kallvatten, avlopp och el. 

Matavfallssystem för anslutning till tank  

GTS Matavfallsprocessor


Slutet matavfallssystem till tank utan anslutning till avlopp, med minimal tillsats av spolvatten.

Separerande matavfallstank


Halvöppet matavfallssystem till separerande matavfallstank och fettavskiljare med anslutning till avlopp för vätskefasen.

Övrigt sortiment för avfallshantering  

Glaskross GKF550


Krossar tomflaskor och andra glasbehållare till småpartiklar av grusstorlek, ner till 20% av sin ursprungliga volym.

Matavfallskvarnar till hushåll

InSinkErator 56


Modell 56 passar perfekt för regelbunden användning i det mindre hushållet.

InSinkErator Evolution 100


Modell 100 har sedan sin introduktion satt standarden inom sortimentet.

InSinkErator Evolution 200


Modell 200 lämnar ingen oberörd med sin premiumkonstruktion.