Historia

Vår händelserika kvarnhistoria började redan 1956 då Gösta Hägglund (Hägglund & Söner AB) köpte rättigheterna för tillverkning av avfallskvarnar från ett amerikanskt bolag. Med en genuin Hägglundsmotor såldes denna svensktillverkade kvalitetskvarn till svenska hushåll fram till 1964, då Stockholm Stad avgiftsbelade och införde tillståndskrav för avfallskvarnar. Detta blev ett svårt bakslag för kvarn-divisionen inom bolaget, och Hägglunds Allehanda skrev: "Förutfattade och dåligt underbyggda åsikter är en vanlig mänsklig företeelse. Det är beklagligt att det också drabbar avfalls-kvarnarna.” (Ref. En produkthistoria! av Helen Anderson). 


1967 såldes kvarn-divisionen till två anställda hos Hägglunds & Söner, som för att rädda verksamheten var tvungna att även söka andra affärsmöjligheter. De utvecklade storkökskvarnar och då speciellt för marina applikationer, och Disperator AB såg därmed för första gången dagens ljus. Under 1980-talet deltog Disperator som pionjärer i den första forskningsstudien i Sverige (finansierat med offentliga medel) om avfallskvarnens betydelse som källsorteringshjälpmedel för matavfall.


Tillverkning och försäljning av matavfallskvarnar blev åter Disperators kärnverksamhet när den nuvarande ägaren, familjen Holmqvist, förvärvade företaget 1989, och en spännande resa inleddes baserad på såväl utveckling av nya produkter som nya marknader – inom Sverige men i ännu högre grad internationellt.


Den senaste tiden har flera forskningsrapporter publicerats vilka visar att avfallskvarnen inte har den negativ inverkan på de kommunala avloppens funktion som man befarat, och istället har fokus riktats mot de utökade positiva möjligheterna som kvarnen ger för att samla in matavfall för framställning av biogas genom rötning. Detta fick Stockholm Vatten att 2008 slopa avgiften och ansökningskravet för avfallskvarnar till privathushåll i Stockholm och Huddinge kommun.Många andra kommuner har sedan dess med intresse följt utvecklingen i Stockholm. Även på storköksmarknaden har vindarna vänt och man har i vissa kommuner med tillförsikt accepterat matavfallskvarnen som ett hjälpmedel inom källsortering.

 

 

Vi går en spännande framtid till mötes!

 

 

 
 
Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Årets företagare


"Lars Holmqvist som driver Disperator AB, är en föregångare inom sin bransch, avfallshantering och källsortering…." "Disperator AB har genom intensiv produktutveckling utvecklat lösningar som medför stora vinster för samhälle, verksamheter och individer i branschen...."