Rudboda skola

Rudboda skola

Rudboda skola har cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. När skolan byggdes om 2014 valde man att investera i en GTS matavfallsprocessor för enkel hantering av matavfall som uppstår i skolköket. Matavfallet hämtas numera från en lagringstank med slamsugningsbil varannan vecka.

”Kökschefen Lizu Hung på Rudbodaskolan föredrar GTS matavfallsprocessor gentemot säck- och kärlinsamling. Lizu anser att detta är den bästa maskinen för insamling av matavfall som hon hittills har arbetat med. Personalen undviker tunga säckar i kärl, kvarnen är effektiv att använda och är inte tidskrävande i deras dagligen arbete. GTS matavfallsprocessor tillhandahåller god hygien samt att insekter och skadedjur undviks.”

”På Rudbodaskolan är matavfallskvarnen installerad i diskrummet i direkt anslutning till brickåterlämningen och uppsamling av tallriksavskrap. Det behövs ingen användning av påsar som kan börja läcka samt att man sparar tid arbetskostnader på att inte behöva rengöra kärlen och avfallsrum.”

”Kökspersonalen på Rudbodaskolan har de senaste månaderna övergått till att vara mer miljömedvetna. Tallriksavskrapet vägs på en våg innan det hälls in i matavfallskvarnen och vikten dokumenteras. Kökspersonalen såväl som personalen hjälper eleverna på skolan att tänka på att minimera matsvinnet och uppmanar eleverna att ta mindre portioner åt gången. Varannan vecka töms lagringstanken med hjälp av en slamsugningsbil vilket gynnar miljön med färre tömningar jämfört med säck- och kärlinsamling.”

Källa: Jämförelse mellan slutna matavfallssystem och säck- och kärlinsamling för biogasproduktion, KTH, Sara Fooladi

Disperator passar på att säga stort grattis till Rudboda Skola som i september 2015 kom på en nionde plats av alla skolor i Sverige (och en tredje plats av skolorna i Stockholm) som Årets skolrestaurang! Tävlingen genomfördes av White Guide Junior.

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss