Avfallskvarnens fördelar

Oavsett om du är ett enskilt hushåll, en bostads-rättsförening, bor i en hyresgästförening eller är ett förvaltnings/byggbolag finns det en rad gemensamma fördelar med installation av matavfallskvarn.

 • Avfallskvarn insinkeratorFörbättrad hygien vid eliminering av matavfall i det egna köket - ingen bakteriebildning, ohyra eller dålig lukt
   
 • Förbättrad hygien vid eliminering av matavfall kring soptunnor/hus – trevligare boendemiljö och sanitära olägenheter så som råttor, möss, insekter etc. avlägsnas.
   
 • Möjlighet till minskad sophämtningskostnad – hämtningsintervallen av övrigt avfall kan förlängas då det enbart innehåller nästan enbart torrt material.
   
 • Höjer den tekniska standarden i köket – roligare att ta hand om disken – kan ge mervärde vid överlåtelse av bostad.
   
 • Möjlighet till återvinning i form av förnyelsebar energi (framställning, uppsamling och användning av biogas) och minskad deponi – undviker biogas läckage till atmosfären vilket bidrar till ”växthuseffekten”– varje användare bidrar till en bättre miljö.
   
 • Kompakt konstruktion – kvarnen tar liten plats hängandes under utloppet i en diskho.
   
 • Inga separata kärl för matavfall behövs längre - mindre yta till soputrymme som istället kan användas till annat. 
   
 • Färre transporter av sopor med sopbilar – minskar utsläpp av bilavgaser, vägslitage och risk för trafikolyckor med stora sopbilar i bostadsområden.
   
 • Nyttjande av befintligt avloppsystem och reningsverk – ingen investering i alternativt avancerat återvinningssystem för matavfall behövs.

 

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Världens största producent av hushållskvarnar

Insinkerator har mer än 70 års erfarenhet. Den första avfallskvarnen skapades 1927 av den tidigare anställde J. Hammes, som även tog patent på sin uppfinning.