Avfallskvarn

Enkel källsortering av matrester spar tid & pengar för dig

Mat förknippas oftast med något lustfyllt, under fritiden såväl som på arbetet, vilket i sin tur genererar matrester. Idag ses vårt matavfall som en viktig råvara för att ta fram miljövänlig energi i form av biogas. För att nå EUs mål om energiåtervinning av organiskt material har svenska regeringen till år 2018 höjt insamlingsmålet till hela 50%. Genom användning av en matavfallskvarn kan detta mål uppnås. Förutom en miljövinst bidrar avfallskvarnen med en trevligare arbetsmiljö utan sanitära problem, ökad effektivitet med bättre ergonomi utan tunga lyft samt en lägre sophanteringskostnad. Disperators matavfallskvarnar har sedan 40-talet använts i kök på land såväl som i marin miljö, denna väl beprövade teknik kan numera kopplas till både tank eller avlopp.

 

 

Vårt sortiment av kvarnar anpassas till ditt kök och din arbetsmiljö!

 

             

Kontakta oss

Jag vill veta mer!

Ring oss på 08-724 0160
Eller fyll i nedan så hör vi av oss

Varför avfallskvarn


 

Arbetsmiljö & hygien

Arbetsmiljöproblem såsom påfrestande arbetsställning och manuell hantering med tunga lyft är vanliga. Belastning minskar och produktiviteten ökar genom ergonomisk förbättring med hjälp av matavfallskvarn.

Ekonomi

Stora delar av källsorteringen av matavfall kan automatiseras i såväl mindre som större tillagningskök, vilket i sin tur ger besparingar i både driftskostnad och arbetstid med en lägre kostnad per måltid som resultat.

Miljön i vårt samhälle

Vårt samhälle har idag fortsatt all anledning att kraftigt öka insamlingen av matavfall för att tillfredsställa det ständigt ökade behovet av biogas som ett miljövänligt alternativ till förorenande fossila bränslen. 

Varför Disperator


 

Kvalitet

I kombination med Disperators goda rykte och produkternas höga kvalité har vi skapat en marknadsledande position för utrustning till matavfallshantering inom den marina industrin världen över.

Innovation

I dialog med marknaden driver vi vår egen forsknings- och utvecklingsverksamhet med förståelse för produktutvecklingens balans mellan teknik, ekonomi, produktion och miljöpåverkan.

Kompetens

Med över 60 års erfarenhet har vi byggt upp den kunskap som gjort oss till specialister inom produktion, utveckling och distribution av utrustning för effektiv hantering och källsortering av matavfall. 

Stadshuskällaren

Stadshuset är själva symbolen för Stockholm, därför har våra råvaror också lokalt och regionalt ursprung.

2012 hade Gröna Lund ca 1400 anställda under säsongen, över 1,4 miljoner besökare och omsatte drygt 455 miljoner kr, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

”Miljömedvetenheten på vår skola har ökat och personal och elever bidrar till mindre matspill." - Johan Skytteskolan

"Varje vecka blir det ca 60 kilo ben som använts vid tillagning av t ex såser. Det fixar kvarnen lätt."

Till kostavdelningen hör kommunens samtliga kök på förskolor, skolor och äldreboenden. Matavfallskvarnar finns installerade på Rytterhovs äldreboende, Stenbocksskolan och Tingsholmsskolan.

2011 blev Restaurang Torshof utvald att delta i Stockholm Vattens test med installation av matavfallskvarn för storkök via slamfång och fettavskiljare.

Barnen bjuds varje dag på god och vällagad mat som tillagas på förskolan av våra två kockar. På förskolan finns ca 185 barn och 36 pedagoger.

”Gävle sjukhus bedriver akut- och specialiserad vård för invånare i Gävleborgs län och norra Uppland.

Gärdesskolorna är en välorganiserad F-9 enhet med ca 1000 elever och ca 160 anställda. Skolans två övergripande profiler är Hälsa och Läsande

Engelbrektsskolan är en grundskola för förskoleklass och årskurs 1-9 och det serveras normalt ca 1000 portioner mat varje dag.I hjärtat av Kista Galleria ligger Food Court, som med sina 20 restauranger och plats för över 1 000 gäster är Sveriges största restaurangtorg.

Stadshuset är själva symbolen för Stockholm, därför har våra råvaror också lokalt och regionalt ursprung.